View cart

Call us

Nic Shot

other products

2.29 $

---Login to see---

---Login to see---

Save with multipack

Multipack of 3 pcs: 7%

Multipack of 10 pcs: 15%

Choose your prefered nicotine strength in unflavored 10ml base for mixing your favourite e-juice.


PDFRead the brochure

ELDA Ltd.

Zrinskih 62, 35400 Nova Gradiška, Croatia, Europe
tel.: +385 (0)35/361-361
fax: +385 (0)35/362-362
e-mail: shop@eliquid-shop.com

EU

Ulaganje u budućnost! Europska unija


Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Republika Hrvatska u sklopu projekta
"Uvođenje nove tehnologije za proizvodnju e-tekućina za elektronske cigarete"
Sadržaj na ovoj internet stranici isključiva je odgovornost Elda d.o.o.

ELiquid shop © 2010 - |